detail-led-signalisatie

Architectuur metingen en 3D-laserscanning

In opdracht van architecten of een ingenieursbureau worden grondplannen, gabaritten, gevelaanzichten, terreinen, … in detail opgemeten, met als doel een nauwkeurig basisplan voor het ontwerp voor nieuwbouw of verbouwing. Opmetingen gebeuren afhankelijk van de vraag van de klant en de situatie op het terrein met totaalstation of via 3D-laserscanning. Het resultaat is een duidelijk plan, en indien gevraagd een 3D-puntenwolk, voor gevels een gevelaanzicht met achterliggende orthofoto.