Diensten

Bij Daeninck-Audenaert BVBA, landmeetkundig bureau kan u terecht voor klein- en grootschalige opmetingen, verkavelingen, schattingen allerhande en plaatsbeschrijvingen in de ruimste zin.

Opmetingen

Daeninck-Audenaert BVBA, landmeetkundig bureau is gespecialiseerd in groot- en kleinschalige opmetingen, grensreconstructies, architectuurmetingen en metingen voor werven. Meer info vind je in onderstaande onderwerpen....
Lees meer

Verkavelingen met of zonder wegenis

In opdracht van de eigenaar-verkavelaar wordt een verkavelingsdossier opgemaakt. Daarbij wordt het terrein opgemeten, en wordt in samenspraak met de eigenaar en de vergunnende overheid een verkavelingsontwerp gemaakt, al dan niet met inbegrip van de aanleg van wegenis en groenvoorzieningen. Na goedkeuring van de verkavelingsaanvraag en het technisch...
Lees meer

Schatting verkoopwaarde van onroerende goederen

Gratis bestaat niet. Laat u dan ook niet verleiden tot de zogenaamde gratis schattingen en adviezen waarbij vaak een onderliggend belang ( nl. de verkoop van uw vastgoed ) de drijfveer van de schatter is. Dit kan de objectiviteit van de schatting schaden of zelfs onmogelijk maken. Als gevolg...
Lees meer

Plaatsbeschrijving

Duidelijke afspraken vermijden lange discussies nadien. Bij het uitvoeren van bouwwerken is het aangewezen om de staat van de omliggende gebouwen eenduidig vast te laten leggen in een plaatsbeschrijving. Indien u een ABR-verzekeringspolis onderschrijft zal u daartoe zelfs verplicht worden door uw verzekeraar. Bij het opstellen van een huurcontract...
Lees meer