Schattingen

Daeninck-Audenaert BVBA, landmeetkundig bureau is gespecialiseerd in schattingen, onteigeningen, gerechtsexpertises en schattingen voor aangifte nalatenschappen volgens het VLABEL

Schatting verkoopwaarde van onroerende goederen

Gratis bestaat niet. Laat u dan ook niet verleiden tot de zogenaamde gratis schattingen en adviezen waarbij vaak een onderliggend belang ( nl. de verkoop van uw vastgoed ) de drijfveer van de schatter is. Dit kan de objectiviteit van de schatting schaden of zelfs onmogelijk maken. Als gevolg...
Lees meer

Onteigeningen

Bij onteigeningen wordt de eigenaar geconfronteerd met een verkoop van (een deel van) zijn vastgoed, zonder zijn wil tot verkoop. De eigenaar bevindt zich in een onnatuurlijke positie, aangezien de verkoop hem wordt opgedrongen door een onteigeningsmachtiging. Omdat dit juist zo’n uitzonderlijke situatie is, die zowel financieel, bedrijfsmatig als...
Lees meer

Gerechtsexpertise

Als landmeter-expert worden we frequent aangesteld als gerechtsexpert voor o.m. handelshuurhernieuwingen, afpalingen, discussies over gemene muren en rechten van uitweg, erfdienstbaarheden, onteigeningen….....
Lees meer

VLABEL – Schattingen voor aangifte nalatenschap

Bij het overlijden van een dierbare worden de erfgenamen geconfronteerd met de erfbelasting. Vanaf 2015 is het innen van deze belastingen een Vlaamse bevoegdheid. Het staat de erfgenamen vrij om de waarde van het vastgoed zelf te bepalen, of dit te bepalen in samenspraak met de notaris of...
Lees meer