gear

Gerechtsexpertise

Als landmeter-expert worden we frequent aangesteld als gerechtsexpert voor o.m. handelshuurhernieuwingen, afpalingen, discussies over gemene muren en rechten van uitweg, erfdienstbaarheden, onteigeningen…..