detail-fenopaal

Grootschalige opmetingen

In opdracht van particulieren of overheidsinstellingen worden opmetingen van middelgrote of grote gebieden uitgevoerd. Met behulp van totaalstations en gps worden de terreinen met alle objecten en hoogteverschillen nauwkeurig opgemeten. De opmetingen worden zowel digitaal als analoog aangeleverd, volgens de gevraagde vormvereiste en lagenstructuur.