detail-logo

Kleinschalige opmetingen

Bij de aankoop van een eigendom/perceel wordt helaas al te dikwijls de kadastrale oppervlakte als basis genomen voor het verlijden van de akte. Bij de aankoop van een perceel of een woning geeft een proces-verbaal van opmeting u een rechtsgeldig document dat u de zekerheid biedt over de grenzen van de eigendom. Na raadpleging van notariële aktes, atlas van buurt- en waterwegen, rooilijnen,…wordt door ons een grondplan opgemaakt waarop de grenzen éénduidig zijn vastgelegd, dit alles binnen het  nationaal Lambert’72-referentiestelsel. De opgemaakte plannen worden bij het kadaster aangeboden voor prekadastratie en het verkrijgen van een planidentificatienummer.