meetpunten

Onteigeningen

Bij onteigeningen wordt de eigenaar geconfronteerd met een verkoop van (een deel van) zijn vastgoed, zonder zijn wil tot verkoop. De eigenaar bevindt zich in een onnatuurlijke positie, aangezien de verkoop hem wordt opgedrongen door een onteigeningsmachtiging.

Omdat dit juist zo’n uitzonderlijke situatie is, die zowel financieel, bedrijfsmatig als emotioneel zwaar kan doorwegen, heeft u recht en nood aan een degelijke technische bijstand. Meer nog, voor deze bijstand moet het onteigenend orgaan zelfs financieel tussenkomen.

De wet spreekt van een billijke vergoeding en een totale vergoeding, zowel directe of indirecte schade. In deze specifieke materie heeft ons bureau de nodige expertise uitgebouwd.