gear

Schatting verkoopwaarde van onroerende goederen

Gratis bestaat niet. Laat u dan ook niet verleiden tot de zogenaamde gratis schattingen en adviezen waarbij vaak een onderliggend belang ( nl. de verkoop van uw vastgoed ) de drijfveer van de schatter is. Dit kan de objectiviteit van de schatting schaden of zelfs onmogelijk maken.

Als gevolg van deze neutraliteit is de landmeter-expert de beroepsgroep die voor de overheid en openbare besturen erkend wordt om waardebepalingen van vastgoed uit te voeren.
Wij zijn als onafhankelijk expert de best geplaatste persoon om in alle objectiviteit de waarde van uw goed te bepalen.

Bij de bepaling van de waarde wordt eerst een plaatsbezoek gebracht aan het pand, waarbij het gebouw op alle vlakken wordt geëvalueerd (bouwfysische toestand, onderhoudstoestand, comfort, geografische ligging, stedenbouwkundige mogelijkheden... ). Bij berekening van de waarde wordt de vetusteit van het gebouw en de waarde van omliggende woningen en percelen in rekening gebracht.