meetpunten

VLABEL – Schattingen voor aangifte nalatenschap

Bij het overlijden van een dierbare worden de erfgenamen geconfronteerd met de erfbelasting. Vanaf 2015 is het innen van deze belastingen een Vlaamse bevoegdheid. Het staat de erfgenamen vrij om de waarde van het vastgoed zelf te bepalen, of dit te bepalen in samenspraak met de notaris of een landmeter-expert. De administratie heeft het recht om tot 5 jaar na de aangifte een controleschatting ( of tekortschatting ) uit te voeren.

Indien u deze periode van onzekerheid wenst te vermijden, dan kan u de waarde van het vastgoed voorafgaand laten schatten nl. met een Vlabel-schatting.

Beide zaakvoerders zijn opgenomen in de lijst van de erkende landmeters-experten die de schattingen volgens het Vlabel-Charter mogen uitvoeren. Deze schattingen zijn bindend voor de administratie, en geven de erfgenamen zekerheid dat er nadien geen extra kosten komen.