Gerechtsexpertise

Als landmeter-expert worden we frequent aangesteld als gerechtsexpert voor o.m. handelshuurhernieuwingen, afpalingen, discussies over gemene muren en rechten van uitweg, erfdienstbaarheden, onteigeningen.
Twee  zaakvoerders zijn erkend als gerechtsdeskundige en  worden aangesteld door diverse hoven en rechtbanken.

Image