Grootschalige opmetingen

In opdracht van particulieren of overheidsinstellingen worden opmetingen van middelgrote of grote gebieden uitgevoerd. Met behulp van totaalstations en gps worden de terreinen met alle objecten en hoogteverschillen nauwkeurig opgemeten. De opmetingen worden zowel digitaal als analoog aangeleverd, volgens de gevraagde vormvereiste en lagenstructuur.

Image

Kleinschalige opmetingen

Bij de aankoop van een eigendom/perceel wordt helaas al te dikwijls de kadastrale oppervlakte als basis genomen voor het verlijden van de akte. Bij de aankoop van een perceel of een woning geeft een proces-verbaal van opmeting u een rechtsgeldig document dat u de zekerheid biedt over de grenzen van de eigendom. Na raadpleging van notariële aktes, atlas van buurt- en waterwegen, rooilijnen,…wordt door ons een grondplan opgemaakt waarop de grenzen éénduidig zijn vastgelegd, dit alles binnen het nationaal Lambert’72-referentiestelsel. De opgemaakte plannen worden bij het kadaster aangeboden voor prekadastratie en het verkrijgen van een planidentificatienummer.

Image

Architectuurmetingen

In opdracht van architecten of een ingenieursbureau worden grondplannen, gabaritten, gevelaanzichten, terreinen, … in detail opgemeten, met als doel een nauwkeurig basisplan voor het ontwerp voor nieuwbouw of verbouwing. Opmetingen gebeuren afhankelijk van de vraag van de klant en de situatie op het terrein met totaalstation of via 3D-laserscanning. Het resultaat is een duidelijk plan, en indien gevraagd een 3D-puntenwolk, voor gevels een gevelaanzicht met achterliggende orthofoto.

Image

Werven

In opdracht van de bouwheer, architect of een aannemer worden hoekpunten of aslijnen op het terrein gematerialiseerd. Dit kan gaan van het uitzetten van wegenis tot het uitzetten van woningen, industriële panden, nutscabines,….

Image