Verkavelingen met
of zonder wegenis

In opdracht van de eigenaar-verkavelaar wordt een verkavelingsdossier opgemaakt. Daarbij wordt het terrein opgemeten, en wordt in samenspraak met de eigenaar en de vergunnende overheid een verkavelingsontwerp gemaakt, al dan niet met inbegrip van de aanleg van wegenis en groenvoorzieningen. Na goedkeuring van de verkavelingsaanvraag en het technisch dossier, wordt overgegaan tot de aanbesteding van de aanneming. Na de gunning volgt een opstartvergadering met de aannemer, de gemeente en de nutsmaatschappijen. Wij begeleiden het dossier tot de uiteindelijke oplevering en de opmaak van de processen-verbaal van opmeting van de individuele loten.

img
img