Plaatsbeschrijvingen

Duidelijke afspraken vermijden lange discussies nadien. Bij het uitvoeren van bouwwerken is het aangewezen om de staat van de omliggende gebouwen eenduidig vast te laten leggen in een plaatsbeschrijving. Indien u een ABR-verzekeringspolis onderschrijft zal u daartoe zelfs verplicht worden door uw verzekeraar. 

Bij het opstellen van een huurcontract bent u verplicht om bij aanvang van een huurperiode de plaatsbeschrijving mee te laten registreren met het huurcontract.

Image

Bij een plaatsbeschrijving wordt een verslag opgemaakt waarop de toestand van het goed, met alle gebreken, wordt geïnventariseerd. Met behulp van foto’s en beschrijvende tekst wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt die na ondertekening aan elke partij wordt overgemaakt.

Na beëindiging van het huurcontract enerzijds of na uitvoeren van de bouwwerken anderzijds wordt de eindtoestand geëvalueerd. (staat van vergelijking)

Image